ЕКОТОП – ИСТОРИЯ

Фирмата е създадена през септември 1989 г. със състав от 5 души.
Първият си монтажен обект реализира през ноември 1989 г.
Още в самото начало приехме принципа на пълния инженеринг - проучване, научно-техническо изследване, проектиране, производство, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

През декември 1992 г. основахме собствено производствено предприятие със складова база в полите на Стара планина - с.Локорско. През 1993 г. започна работа и мобилен сервиз за клиенти от цялата страна.

Също през 1993 г. създадохме първата специализирана научно - изследователска Лаборатория за иновационна дейност в областта на топлотехниката. През 1999 г. официално обявихме координираната дейност на фирмите в “БИЗНЕС - ГРУПА ЕКОТОП”. Същата година “ЛОЙДС РЕГИСТЪР”, Лондон сертифицира “ЕКОТОП” по ISO 9001 за организация на високо качество на производствената имонтажна дейност.

ЕКОТОП – ДНЕС

БИЗНЕС-ГРУПА от четири самостоятелно управлявани фирми:
БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП ЕООД; ЕТ “ЕКОТОП”, “СИСТЕМ-КОНСУЛТ 2002″ ЕООД и “ДЕКАМАКС” ООД с 80 души персонал - научни кадри, инженери, техници и работници.

За 20 години реализирахме над 1400 обекта във всички стопански направления. Запазвайки принципа на инженеринга, “ЕКОТОП” разви интензивна външнотърговска дейност и стабилизира редовното производство на топлотехнически изделия.

1ceh_1_small1ceh_2_small1ceh_3_small2ceh_1_small2ceh_2_small2ceh_3_small3ceh_1_small3ceh_2_small3ceh_3_small

Днес “ЕКОТОП” има широка иновационна дейност и обучава специалисти в практиката на топлотехниката за България. В професионалната гилдия “ЕКОТОП” се доказа като инкубатор на бизнес-кадри в областта.

Производството на топлотехнически изделия е организирано в четири специализирани цеха, а днешната складова база е разположена на
4000 m2. Общата площ, която заема “БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП”, е 40 dka.

skladova_baza_smallshowroom_new_smallprpr_small

Мобилният сервиз обслужва цяла България с четири сервизни коли. Научно-изследователското звено разработи и внедри над 50 оригинални изделия, 10 от които имат издадени патенти от Патентното ведомство на Република България.
За този период са получени 8 отличия от престижни организации и изложения.

Днес “ЕКОТОП” притежава всички необходими лицензи, сертификати и разрешения за работа в контролирани области: за високо налягане; високи температури; газ; специални газове; екологични системи и др.

Днес “ЕКОТОП” работи с увереност в бъдещето на топлотехниката и стопанското развитие на България.

ЕКОТОП – ЛАБОРАТОРИЯ


Специализирана Научно-изследователска и и Изпитвателна Лаборатория за иновационна дейност

От 1999 г. „ЕКОТОП” сертифицира продукцията си по ISO 9001 съвместно с Lloyd’s Register Quality Assurance Limited – Англия. Високото качество на продукцията на “БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП” се гарантира от фирмена Научно-изследователска и Изпитвателна Лаборатория, сертифицирана също по ISO 9001. От началото на 2009 година БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП притежава последната версия на сертификат ISO 9001:2008.

lablab2lab3lab4
lab5
Лабораторията има стационарни изпитвателни стендове, както следва:

 • Стенд за изпитване на котли, изгарящи газ, нафта и твърдо гориво
 • Стенд за изпитване на топлообменни апарати;
 • Стенд за изпитване на конвективни отоплителни тела;
 • Стенд за изпитване на слънчеви колектори;
 • Стенд за изпитване на вентилатори;
 • Стенд за изпитване на шумозаглушители;
 • Стенд за изпитване на филтърни материи и филтри.

Лабораторията е съоръжена с модерна съвременна измервателна техника, позволяваща широк диапазон на научни и иновационни изследвания, както и сертификационни изпитания на редовна продукция.

ЕКОТОП – Учебен център

Интегриран учебен център

През годините “БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП” се доказа като инкубатор на кадри за бизнеса. При нас са обучавани работници за производството, монтажници, техници и инженери. Забележителен брой инженерни кадри днес имат собствен бизнес в областта, благодарение на “ЕКОТОП”.

През Лабораторията, Производствените цехове и обектите на “ЕКОТОП” досега (2010г.) са преминали над 1600 студенти по Топлотехника и над 500 ученици от специализирани техникуми (Колежи).
Учебният център заедно с изследователската Лаборатория са разположени в производственото Предприятие на “ЕКОТОП” в квартал Локорско.

Там се провеждат курсове за:

 • Шлосерство, заваряване, запояване и монтаж – за работници;
 • Проектиране, маркетинг, инженеринг, иновации – за инженери.

“БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП” организира за своя сметка обучение на специалисти в Италия, Испания и Германия.
Нашият Учебен център е интегриран с партньорите ни в Италия, Испания и Германия.

Обучаваме срещу заплащане и външни участници – от предприятия, проектантски звена и фирми.

ЕКОТОП – Сервиз

“БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП” разполага със собствен мобилен сервиз и обслужва технически своите клиенти и партньори на територията на цяла България. Сервизът осъществява всички необходими действия по горивни системи, котли, вентилация и климатизация – всички продукти и услуги на “БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП”.

За да получите сервизно обслужване е достатъчно да се свържете с нас:

GSM 089 795 00 61 – Директор ППП
или с Търговска Дирекция офис-тел.: 02/955 99 58
или да направите заявка, попълвайки
формуляра за обратна връзка в „Контакти”.

za_nas

ЕКОТОП – Иновации

Авторски изделия, собствено производство на “БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП”

 • електрически котли;
 • котли на мазут и нафта;
 • котли на твърдо гориво;
 • рекуператори;
 • регенератори;
 • топлообменни апарати;
 • пластинчати топлообменни апарати;
 • комбинирани и електрически бойлери за БГВ;
 • аксесоари за нафта;
 • гладкотръбни отоплителни тела;
 • топловъздушни апарати;
 • резервоари и ресивери.
 • слънчеви колектори;
 • комплект соларни системи за битова гореща вода, състоящи се от слънчев колектор, комбиниран бойлер и автоматика
 • пластинчати топлообменни апарати;
 • комбинирани бойлери за БГВ;
 • акумулатори за топла вода;
 • сушилни камери и др.
 • комбинирани степенни филтри за очистване на въздух и газове по сух метод;
 • комбинирани степенни филтри за прах и газове по мокър метод;
 • комбинирана система за пречистване на димни газове;
 • комбинирани смукатели за кухни;
 • местни смукатели;
 • всички видове филтри за аерозоли;
 • филтри с активен въглен;
 • автоматични барабанни филтри за аерозоли;
 • биговани филтри;
 • касетъчни филтри;
 • ръкавни специални филтри и др.
 • топловъздушни апарати;
 • въздухоразпределителни устройства;
 • анемостати;
 • текстилни и пластични въздуховоди;
 • въздухопроводи и въздухопроводни елементи;
 • топлинна изолация на въздухопроводи;
 • шумозаглушители;
 • филтри (хартиени, метални, ръкавни, барабанни);
 • филтриращи материи по EN и DIN – от EU 1 до EU 16;
 • съоръжения за вентилационни и климатични камери.