Oрганизация и управление на целия инвестиционен процес
1. непрекъснат контрол над всички фази и части
2. освобождаваме Инвеститора от всякакви ангажименти
3. защитаваме икономическия интерес на Инвеститора
4. осигуряваме най-високо качество по всички части на проекта
5. проектиране, съгласуване, организация на търгове, доставки от I-ва ръка
6. изпълнение „до ключ” на архитектурно-строителни и инсталационни работи ]

sk-a41