acm
ACM – Италия
водоохладители, вентилационни и климатични камери
testata_r2_c1
ActionClima – Италия
конвектори и вентилационни агрегати
Toshiba Carrier
Toshiba Carrier – Япония
климатизация
fujitsu
Fujitsu – Япония
климатизация
avogadro
AVOGADRO – Италия
котли за биомаса и твърдо гориво
ecoflam
ECOFLAM – Италия
всички видове горивни системи за газ, леко гориво, тежко гориво и комбинирани горива
elco_logo
ELCO -Италия/Германия
всички видове горивни системи за газ, леко гориво, тежко гориво и комбинирани горива
logoesapyronics
ESA -Италия
индустриални горивни системи за технологични процеси
frost
FROST-Италия
конвектори, системи за директно изпарение, водоохладители и ROOF TOP
ici-caldaie
ICI Caldaie-Италия
стоманени термични котли и газови стенни котли
logo_isofom
ISOFOM-Италия
топлинни изолации
itm
ITM-Италия
топловъздушни агрегати
mescoli
MESCOLI-Италия
пиролизни котли и котли за твърдо гориво
oerre-kat
O”ERRE-Италия
битови и индустриални вентилатори
pacetti
Pacetti-Италия
сглобяеми пластинчати топлообменни апарати
sime
SIME – Италия/България
чугунени котли, стоманени котли, стенни газови котли
gioecosrl
GIO ECO – Италия
магнитни омекотители за вода
cor
CORAC – Италия
специализирани фитинги за отоплителни системи
ger
GER – Испания
топловъздушни агрегати и политропни охладители за въздух
mamplast_peq
MamplastMoro – Испания
големи индустриални вентилатори
logo_viessmann
Viessmann – Германия
котли, слънчеви колектори, термопомпи
osborn_logo
OSBORN – Германия
индустриални четки за обработка на метал
ALMIG – Германия
компресори за сгъстен въздух