big_keramengineering
 • „КЕРАМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД– изграждане на цялостна газификация на площадката на „Керамичен завод” в с. Драговищица - използване за първи път в България на динамични горелки със смесителна дюза и удължена силициево-карбидна глава, в т.ч.:

  – Площадкови газопроводи с ГРП и захранване на консуматори за отопление;
  – Газифициране на технологични консуматори – 2 бр. тунелни пещи.
 
 
big_drouzhbastyle-new
 • „ДРУЖБА СТИЛ” АД – Комплексна реконструкция и модернизация на ОВ инсталациите в участък „Гладачен” и „Сортировъчен” с цел подобряване условията на труд - използване на политропни охладителни системи с вода:

  – Доставка и монтаж на климатични камери и въздуховодни системи;
  – Подмяна остъкляване шедови конструкции;
  – Ремонт, реконструкция и модернизация на топлоотделящи машини, съоръжения и тръбопвороди.
 
 
 

big_02rzpab-new
 • „СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ”– Регионално звено „Пожарна и аварийна безопасност” – 02-ра Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност – Реконструкция и модернизация на водогреен котел, разположен на територията на 02 „РС”ПАБ” – РЗ „ПАБ” – СДВР.
 
 
big_zebra-ad-new
 • „ЗЕБРА” АД– Изработка и монтаж на комплект топлотехнически съоръжения за реконструкция на топлинното стопанство:

  – Блокови подгреватели възли пара/вода за вътрешни отоплителни инсталации с оползотворяване
  отпадната енергия на кондензата;
  – Блокови абонатни станции за битово горещо водоснабдяване;
  – Сепаратори за пара;
  – Кондензни, редуциращи, терморегулиращи групи.

 
 
big_cumerio-chitaliste-z
 • „CUMERIO MED” АД– Реконструкция на ОВ инсталации в читалище „Христо Смирненски” – гр. Златица,в т.ч.:

  – Индивидуален топлинен източник (котелно) на течно гориво, вкл. горивно стопанство и външен метален
  топлинно изолиран комин;
  – Вътрешна отоплителна инсталация с радиаторно и конвекторно отопление;
  – Реконструкция на вентилационни системи, топлообменни възли за тях и топлозахранване на същите.
 
 
big_bg-mebel-company-new
 • „БГ МЕБЕЛ КОМПАНИЯ” ООД – Изграждане на ОВ инсталации:

  – Смукателна и обезпрашителна инсталация с двустепенно филтриране на въздуха;
  – Топловъздушно отопление с индивидуален котел на твърдо гориво и вентилационна камера;
  – Инсталация за сгъстен въздух.
 
 
big_sbr-sveti-mina-vyrsh
 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВЕТИ МИНА” ЕАД – Вършец – Решаване на проблеми на топлинното стопанство на СБР с енерго-ефективни съоръжения и системи:

  – Ремонт на горивни и топлообменни системи в котелно помещение;
  – Ремонт и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация в Кухня и Столова.

 
 
big_transportstroy-eood
 • „ТРАНСПОРТ СТРОЙ” ЕООД – ОВК инсталации – бетонов център „Пет Могили”

  – Отопление на Административна сграда, вкл. Котелно и инсталация със слънчеви колектори;
  – Инсталация за подгряване на технологичната вода и инертния материал на две бетонови машини.
 
 
big_transportstroy-gara
 • „ТРАНСПОРТ СТРОЙ” ЕООД – Инсталации за бетонов център Гара Искър

  – Подгряване на технологична вода;
  – Инсталация за подгряване с топъл въздух.
 
 
big_cumerio-rmc-pirdop-n
 • „CUMERIO MED” АД – СМР по Реконструкция на работилница в шихтово-сушилен участък към Металургично производство” – част ОВ:

  – Блокова Абонатна станция;
  – Вътрешна отоплителна инсталация и климатизация на описания подобект;
  – Обезпрашителни системи към прахоотделящи съоръжения за студена металообработка и заваръчни
  дейности.
 
 
posolstvo-na-ukraina
 • „ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” – Газификация и изграждане на котелна централа.

 
 
big_ortehnika-ltd-new
 • „ОРГТЕХНИКА” АД – Изграждане на „Децентрализирани топлинни източници (котелни) за отопление на „Втори производствен корпус”; „Участък „Метализация” в Цех „Печатни платки” и „Административна сграда”.

 
 
big_rodina-turist-ad-new
 • „РОДИНА ТУРИСТ” АД – хотел Родина - София

  – Доставка и монтаж на блокова абонатна станция за вътрешна отоплителна инсталация “Ниско тяло”;
  – Доставка и монтаж на подгревателен възел за водата на басейн.
 
 
big_rec-haskovo-new
 • „РЕГИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР” ХАСКОВО– Проекти за енергийна ефективност, финансирани от Европейския Съюз и от български общини и организации:

  – Производство, доставка и монтаж на системи слънчеви коелктори;
  – Реконструкция на отоплителни инсталации;
  – Производство, доставка и монтаж на газопроводи и газови инсталации;
  – Производство, доставка и монтаж на нови отоплителни инсталации и съоръжения;
  – Доставка и монтаж на технологично оборудване за промишлени предприятия;
  – Доставка и монтаж на климатични инсталации.
 
 
big_nordtabak-nikotiana
 • „НОРД ТАБАК НИКОТИАНА” АД– Последователно изграждане на обекти в областта на промишлената топлотехника:

  – Изграждане на топлинно стопанство за топлоносител пара и гореща вода;
  – Изграждане на кондициониращи системи за ферментационни камери;
  – Изграждане на прахоулавящи и прахоочистващи инсталации.
 
 
big_nordtabak-kitanchevo
 • „НОРД ТАБАК НИКОТИАНА” АД– Поетапно реализиране и въвеждане в експлоатация на проекти:

  – Реконструкция и модернизация на котелна централа на пара – I етап (2001 г.)
  – Реконструкция и модернизация на Цех за «Ферментация на ориенталски тютюн» (2001 г.)
  – Реконструкция и модернизация на Цех за «Манипулация на ориенталски тютюн» (2002 г.)
  – Реконструкция и модернизация на котелна централа на пара – II етап (2002 г.)
 
 
big_missirian-bulgaria-a
 • „МИСИРИАН БЪЛГАРИЯ” АД– Изграждане на обекти от тютюневата промишленост в областта на промишлената топлотехника – с. Стамболово, обл. Хасково:

  – Изграждане на котелна централа за пара;
  – Изграждане на отоплителни и обезпрашителни инсталации;
  – Климатизация на офисни помещения;
  – Технологично парозахранване и паронавлажнителни тунели.
 
 
big_missirian-bulgaria-a1
 • „МИСИРИАН БЪЛГАРИЯ” АД– Изграждане на обекти от тютюневата промишленост в областта на промишлената топлотехника – с. Китанчево, обл. Разград:

  – Изграждане на топлинно стопанство за топлоносител пара и гореща вода;
  – Изграждане на кондициониращи системи за ферментационни камери;
  – Изграждане на прахоулавящи и прахоочистващи инсталации.
 
 
big_tec-sliven-new
 • „ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД – Доставка на топлообменни апарати от запоен тип за отопление и БГВ.
 
 
big_sbr-pomorie-new
 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД– София – Филиал Поморие:

  – Изготвяне на технически проект, доставка и монтаж на инстаалции за затопляне на вода за битови нужди и
  за затопляне на водата в закрит басейн чрез слънчева енергия.
 
 
big_nap-kyustendil-new
 • „РЕГИОНАЛНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ” – София – ТЕРИТОРИАЛНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ:

  – Ремонт и изграждане на котелна централа в Административна сграда.
 
 
big_obstina-mezdra-new
 • ОБЩИНА МЕЗДРА – София – Газификация на общински обекти в град Мездра

  – Проектиране и изграждане на външни газопроводи, газонафтови горелки, газови конвектори и газова
  арматура към съществуващи котли.
 
 
big_gudex-new
 • ГУДЕКС АД– Пещера – Газова система, вкл. автоматично регулиране на топлообменник към пещ за изпичане на капачки – гр. Пещера.

 
 
big_alima-ad-new
 • АЛМИНА АД– Лом – Поетапна инженерингова реконструкция към съществуващото топлинно стопанство на площадката на предприятието:

  – Реконструкция на топлинния източник, в т.ч. преминаването от един вид топлоносител към друг и
  доставката и монтажа на съответното топлотехническо оборудване;
  – Реконструкция на вътрешната тръбна мрежа и адаптацията и към новите топлинни условия.
 
 
big_energiq
 • ЕНЕРГИЯ АД – Търговище - Реализация на ефективни схемни решения в областта на технологичните и топлинни системи производствено предприятие:

  – Метален Цех – Реконструкция и модернизация на сушилни с цялостна преработка на газовите системи и
  нови комбинирани автоматични горелки;
  – Експериментален Цех за отливки – Реконструкция на поти за олово с газова инсталация и автоматична
  газова горелка.