Патент за полезен модел № 550 – Пластинчат топлообменен апарат (2002 г.)
patent-550-small
1p
 
 
Патент за полезен модел № 558 – Аеродинамичен шумозаглушител (2002 г.)
patent-558-small
2p
 
 
Патент за полезен модел № 565 – Слънчев колектор (2002 г.)
patent-565-small
3p
 
 
Патент за полезен модел № 664 – Фотоволтаична инсталация (2004 г.)
patent-664-small
4p
 
 
Свидетелство за промишлен дизайн № 3916 – Поливалентна инсталация за битово горещо водоснабдяване (2000г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3917 – Отоплителен котел за течно и газово гориво (2000г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3918 – Вихров разпределител на въздух (2000 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3919 – Осов вентилатор (2000 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 4284 – Канален вентилатор (2001 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 4285 – Гладкотръбни отоплителни тела (2001 г.)
svitetelstvo-promishlen-dizaion-small
svitetelstvo-promishlen-dizaion-small