iso900111
Удостоверение от камарата на строителите в България
iso900111
Сертификат ISO 9001:2008 Lloyd’s register – BG
iso9001en11
Certificate ISO 9001:2008 Lloyd’s register – ENGL
7
Удостоверение № C 241-2007 за поддържане, ремонт и преустройване на промишлени газопроводи, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове
8
Удостоверение № C 200-2007 за поддържане, ремонт и преустройване на парни водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода
certifikat-aee-2-2
Сертификат за акредитация за обследване и сертифициране на Енергийната Ефективност на сгради по чл. 6, т.2 от Наредба № 21 на А Е Е/12-XI-2004
certifikat-aee-1-1
Сертификат за акредитация за обследване на Енергийната Ефективност и сертифициране на промишлени предприятия по чл. 6, т.2 от Наредба № 21 на А Е Е/12-XI-2004
Удостоверение № 00106 към Сертификат за обследване за енергийна ефективност и сертифициране и на сгради съгл. чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност
Удостоверение № 00106 към Сертификат за обследване за енергийна ефективност и сертифициране и на сгради съгл. чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност
Удостоверение № 00031 към Сертификат за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл. чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност
Удостоверение № 00031 към Сертификат за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл. чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност
9s
Удостоверение, издадено от Армстронг Интернешънъл - Белгия за квалификация от професионален курс за прилагане, избор, инсталиране и поддръжка на Продукцията на Армстронг
10
Сертификат за квалификация на персонал по спояване на мед, издаден от TÜV – Rheinland 2007
11
Сертификат за квалификация за заваряване на термопластични материали, издаденот TÜV – Rheinland 2007
12
Сертификат за квалификация по електродъгово заваряване, издаден от TÜV – Rheinland 2007